logo
About Us

Welcome to Gia Nguyen Ads.

Gia Nguyen APT Co., Ltd. (Gia Nguyen Ads.) Was established in 2003 and officially expanded in 2009. With over 10 years of experience in manufacturing POSM products, advertising equipment, installation - implementing event programs, and digital printing.

We create a working environment with a dedication that all of you join Gia Nguyen team - whether as a company member or a business partner, can feel receive the dedication and efforts of each member of Gia Nguyen collective under the motto of operation

"QUALITY - TAM TAM - PROFESSIONAL"

We always believe that striving to become a professional digital advertising, manufacturing and printing service company is always the first task and a guideline in the organization of public works. Company to increasingly improve, develop more efficient operation, and also aims to provide Customers with the best service.

With that desire, each of our members - from the Board of Directors to the staff and associates always upholds the spirit of working with the best service for the Customer - And We always want the Guest They will feel satisfied with the practical work that Gia Nguyen Collective has been doing as a reliable and sustainable partner.

Core values ​​of Gia Nguyen Ads:

. Strictly implement commitments with customers

. Customer satisfaction is our measure of Success

. The foundation works based on a combination of individual competencies and collective competence

Sincere thanks to all customers, Partners and all members of Gia Nguyen family who have always paid attention and helped and supported the company in all activities. Your valuable support is always the motivation and belief for Gia Nguyen to be steadily geared towards better and better development.

Please download the GN portfolio here ... ..

QUALITY - ATTENTION - PROFESSIONAL

JONT HENRRY - CEO

Giá trị cốt lõi của Gia Nguyễn ADS

  • Thực hiện nghiêm túc các cam kết với Khách hàng
  • Sự hài lòng của Khách hàng là thước đo Thành Công của Chúng tôi
  • Nền tảng hoạt động dựa trên sự kết hợp năng lực cá nhân với năng lực tập thể

Chúng tôi luôn tin tưởng rằng việc phấn đấu để trở thành một Công ty cung cấp Dịch vụ quảng cáo, sản xuất và In ấn KTS chuyên nghiệp luôn là nhiệm vụ hàng đầu và cũng là kim chỉ nam trong các công tác tổ chức của công ty để ngày càng hoàn thiện, phát triển bộ máy hoạt động hiệu quả hơn nữa, và cũng nhằm mục đích cung cấp cho Khách hàng dịch vụ tốt nhất của mình. Với mong muốn đó, từng thành viên của chúng tôi – từ Ban Giám Đốc cho đến đội ngũ nhân viên và các cộng sự luôn đề cao tinh thần làm việc với sự phục vụ hết mình vì Khách hàng – Và Chúng tôi luôn mong muốn Khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng với những công việc thực tế mà Tập thể Gia Nguyễn đã và đang làm với tư cách là một đối tác tin cậy, bền vững.

OUR BUSINESS PROCESS


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's

KHẢO SÁT VÀ LẤY YÊU CẦU

GiaNguyenAds đến tận nơi để đo đạc khảo sát địa điểm làm biển quảng cáo, nhận thông tin yêu cầu từ p...

Read more

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Phân tích tư vấn thiết kế sao cho biển quảng cáo của khách hàng đạt chất lượng, đẹp sang trong, và h...

Read more

TIẾN HÀNH THI CÔNG

Sau khi Khách hàng đã thống nhất bản vẽ và phương pháp thi công, chúng tôi sẽ tiến hành cử đội thợ l...

Read more

NGHIỆM THU BÀN GIAO

Khi công trình của quý khách đã được hoàn thiện, Gia Nguyễn Ads tiến hành nghiệm thu công trình theo...

Read more
Contact