logo
Dịch vụ
Thiết Kế Sáng tạo

“Thiết kế sáng tạo” là những gì liên kết sự sáng tạo và đổi mới. Nó định hình các ý tưởng để trở thành những đề xuất thực tiễn và hấp dẫn người dùng hoặc khách hàng. Thiết kế có thể được mô tả như sự triển khai sáng tạo đến một mục đích cụ thể nào đó.” – Theo George Cox, trưởng khoa Đồ họa, Trường đại học Luân Đôn.ge Cox, trưởng khoa Đồ họa, Trường đại học Luân Đôn.

Sản xuất POSM/Display/Booth

Màn hình hiển thị điểm mua hoặc POP là tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo được đặt bên cạnh hàng hóa mà nó đang quảng cáo. Các mặt hàng này thường được đặt trong khu vực thanh toán hoặc địa điểm khác nơi quyết định mua hàng được đưa ra. Thông thường được viết tắt thành POP bởi các nhà bán lẻ, đây có thể là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất trong bán lẻ.

event/activation

In ấn kỹ thuật số

In UV là một hình thức in kỹ thuật số sử dụng đèn cực tím để làm khô hoặc chữa mực khi nó được in. Khi máy in phân phối mực trên bề mặt vật liệu, đèn UV được thiết kế đặc biệt theo sát phía sau, có thể làm khô mực ngay lập tức.

Vận chuyển, lắp đặt toàn quốc

Lorem ipsum dolor sit amet, onsectetur adipiscing elit. Quisque nec erat erat. er blandit, nulla quis fermentumLorem ipsum dolor sit amet, onsectetur adipiscing elit.

THIếT Kế SáNG TạO

“Thiết kế sáng tạo” là những gì liên kết sự sáng tạo và đổi mới. Nó định hình các ý tưởng để trở thành những đề xuất thực tiễn và hấp dẫn người dùng hoặc khách hàng. Thiết kế có thể được mô tả như sự triển khai sáng tạo đến một mục đích cụ thể nào đó.” – Theo George Cox, trưởng khoa Đồ họa, Trường đại học Luân Đôn.ge Cox, trưởng khoa Đồ họa, Trường đại học Luân Đôn.

SảN XUấT POSM/DISPLAY/BOOTH

Màn hình hiển thị điểm mua hoặc POP là tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo được đặt bên cạnh hàng hóa mà nó đang quảng cáo. Các mặt hàng này thường được đặt trong khu vực thanh toán hoặc địa điểm khác nơi quyết định mua hàng được đưa ra. Thông thường được viết tắt thành POP bởi các nhà bán lẻ, đây có thể là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất trong bán lẻ.

EVENT/ACTIVATION
IN ấN Kỹ THUậT Số

In UV là một hình thức in kỹ thuật số sử dụng đèn cực tím để làm khô hoặc chữa mực khi nó được in. Khi máy in phân phối mực trên bề mặt vật liệu, đèn UV được thiết kế đặc biệt theo sát phía sau, có thể làm khô mực ngay lập tức.

VậN CHUYểN, LắP đặT TOàN QUốC

Lorem ipsum dolor sit amet, onsectetur adipiscing elit. Quisque nec erat erat. er blandit, nulla quis fermentumLorem ipsum dolor sit amet, onsectetur adipiscing elit.

Contact