logo
Thiết Kế Sáng tạo

Thiết kế đồ họa, còn được gọi là thiết kế truyền thông, là nghệ thuật và thực hành lập kế hoạch và dự kiến ý tưởng và kinh nghiệm với nội dung trực quan và văn bản. Hình thức nó có thể là vật lý hoặc ảo và có thể bao gồm hình ảnh, từ hoặc đồ họa. Trải nghiệm có thể diễn ra ngay lập tức hoặc trong một khoảng thời gian dài. Công việc có thể xảy ra ở bất kỳ quy mô nào, từ việc thiết kế một con tem bưu chính cho đến hệ thống biển báo bưu chính quốc gia. Nó có thể dành cho một số ít người, chẳng hạn như một cuốn sách hoặc thiết kế triển lãm một lần hoặc phiên bản giới hạn, hoặc có thể được xem bởi hàng triệu người, như với nội dung kỹ thuật số và vật lý được liên kết của một tổ chức tin tức quốc tế. Nó cũng có thể cho bất kỳ mục đích nào, cho dù là thương mại, giáo dục, văn hóa hoặc chính trị.

Contact